På representantskapsmøte i FOKUS 24.11. ble det vedtatt viktige resolusjoner om kvinners innflytelse i politikk og fredsforhandlinger

Her er alle tre resolusjonene Resolusjoner vedtatt FOKUS 2011.pdf

1.  Fredskvinner og kvinnebønder.

2. Arabisk vår må også bety styrking av kvinners rettigheter og likestilling.

3. Afghanske kvinner må inkluderes i fredsprosessen på en likeverdig måte.

Det ble også foretatt valg i Fokus:

Aagot Valle ble gjenvalgt som leder. Kristin Hansen ble gjenvalgt som styremedlem.
Anne Marit Hovstad ble gjenvalgt som medlem av valgkomiteen.