Psykolog Reidar Hjermann (35) overtar som barneombud etter Trond Waage. Hjermann ble i statsråd i dag beskikket til stillingen som barneombud for en åremålsperiode på fire år. Det nye barneombudet har embetsstudiet i psykologi og er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi.

Han har siden 1998 vært privatpraktiserende psykolog og arbeider i tillegg som psykolog ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Psykiatrien i Vestfold.

Fylkesbarnevernet
Reidar Hjermann har også vært tilknyttet Fossnes og Tanum flyktningemottak og var tidligere ansatt i fylkesbarnevernet i Vestfold.

Reidar Hjermann har flere tillitsverv, blant annet menneskerettighetsutvalget til Norsk Psykologforening.

Han er også med i Redd Barnas referansegruppe og i referansegruppen hos fylkesmannen i Vestfold for utvikling av helsetilbud til flyktninger og asylsøkere. Han er verneombud ved psykiatrien i Vestfold.

Kilde: Barneombudet