St.meld. nr 12 (2008- 2009) ble presentert 13.2.09

 ”En gledelig begivenhet om en sammenhengende svangerskaps- , fødsels-og barselomsorg”,  ”Familievennlig barselomsorg”, ”Helseportal på internett og ”Statlig følgetjeneste”, –  flotte ord og tanker om, og i, meldingen som ble lagt fram 13. februar. Nå gjenstår deg å se hvorvidt kvaliteten blir som lovet og forventet.  I sin presentasjon lovet statsråd Bjarne Håkon Hansen trygge fødetilbud over hele landet, en bedre lokal jordmortjeneste og flere jordmødre. ”Alle kvinner skal føde trygt”, sa Hansen til presse og webkamera.  På spørsmål fra K&F om man i år kan garantere at fødeavdelinger ikke stenges i sommermånedene, svarte statssekretær Dagfinn Sundsbø  at feriestengning ved fødeavdelinger vil bli spesielt beskrevet i departementets oppdragsdokument til foretakene. Økonomiske grunner vil ikke alene bli akseptert som tilstrekkelig argument for sommerstengning. Det vil imidlertid tungt faglige årsaker bli. Man regner imidlertid med at tidligere års erfaringer vil bli tatt til etterretning, at dette vil føre til bedre planlegging, og at man vil kunne lykkes i å samordne ferieavvikling på en måte som opprettholder et godt tilbud til de fødende. Med tanke på framtiden, vil ingen fødeavdelinger bli varig nedlagt mens man arbeider med å få den nye samordningen i helsesektoren på plass.  Dette er imidlertid ingen garanti for evt. senere nedleggelser. Imidlertid vil man nå legge mer langsiktige og helhetliglige regionale planer. 

Les mer:  http://media01.smartcom.no/Microsite/dss_01.aspx?eventid=4044