– grasrotfeministen –

K&Fs nye redaktør, Line Konstali, ble intervjuet i Klassekampen 27.3.2010.  Les intervjuet og bli kjent med henne!

Vi har fått tillatelse til å legge ut en skannet versjon av intervjuet her.SKMBT_C35310040614350.pdf