92 prosent av alle landets kommuner vil ha en samordnet opptaksprosess ehageåret 2004/2005. 9 av 10 kommuner legger opp til felles annonsering og felles søknadsskjema. Private barnehager er også positive til samordnet opptaksprosess.

Det viser en undersøkelse fra TNS Gallup om samordnet opptak. Både kommunene og de private barnehagene er overveiende positive til en samordning.

De prosessene som er satt i gang i kommunene betyr også en stor forenkling for brukerne, skriver Barne-og familiedepartementet på sine nettsider. 

Bakgrunnen for undersøkelsen er en ny bestemmelse i barnehageloven som trådte i kraft 4. juli 2003. Bestemmelsen gir kommunene en plikt til å legge til rette for en samordnet opptaksprosess i kommunen.

Pålagt å samordne
Opptaket skal omfatte alle godkjente barnehager. Barne- og familiedepartementet ønsket informasjon om hvordan denne bestemmelsen blir fulgt opp i kommunene.

Kommunene er pålagt å samordne opptaket til barnehagene. Det er en del av barnehagereformen, men ifølge undersøkelsen til TNS Gallup, kommer bare 1 av 10 kommuner ikke til å følge opp dette påbudet i høst.

Enkelte kommuner forklarer utsettelsen av samordnet barnehageopptak med merarbeid og korte tidsfrister til å legge om opptaksordningen.

TNS Gallup ble derfor engasjert til å gjennomføre en undersøkelse i januar/februar 2004. Undersøkelsen er gjennomført i alle kommuner som har private barnehager, samt et utvalg på 500 private barnehager.

Positive erfaringer
Undersøkelsen viser at 50 prosent av landets kommuner allerede praktiserer samordnet opptak og er svært positive til ordningen.

Det samme er 8 av 10 private barnehager som mener at en samordning gir bedre oversikt over tilbud og etterspørsel av barnehageplasser.

Bare noen få private barnehager har negative erfaringer med samordnet opptak. Disse barnehagene påpeker at kommunene har prioritert sine barnehager fremfor de private. De skylder også på dårlig informasjon fra kommunene.

Kilde: Barne- og familiedepartementet