Det er fremdeles noen ledige plasser på landsmøtet.

Vi holder påmeldingen åpen så lenge det er plasser igjen.

 

Det er kalla inn til landsmøte 23. – 25. oktober 2020 på Scandic Lillestrøm.

Landsmøtet opnar fredag kl.13.00 og avsluttast søndag kl. 15.00.

Etter vedtak på landsmøte 2018 kan alle ordinære medlemmer delta på landsmøte og har stemmerett, uavhengig om du er medlem i eit lag, krets eller direkte under forbundet.

Vi oppmodar alle til å melde seg på, dette vert eit kjekt landsmøte.

Styresmaktene har sett ei grense på 200 deltakara, så det vert dei 200 første påmeldte som får plass.

Påmeldingsskjema sto i blad nr. 1-2020, og det ligg under skjema på heimesida.

 Tema for landsmøteperioden er: Familien – saman inn i framtida.

 Vi gleder oss til å møte deg på Lillestrøm!

Påmeldingsskjema finner du her:

https://www.kvinnerogfamilie.no/download/39/skjemaer/76388/pameldingsskjema-landsmotet-2020