Situasjonen og usikkerheten rundt barnehagetilbudet i Oslo kommune er såpass alvorlig og virker så usikker at det er grunn til å stille spørsmål om kommunen er landets dårligste.
Uansett kan ikke en slik situasjon fortsette og det gjør at Norges Kvinne-
og Familieforbund i dag i henvendelse til byråd Bård Folke Fredriksen har bedt
om et møte for at situasjonen kan diskuteres nærmere. Forbundet har i tillegg
også rettet en henvendelse til barne- og familieminister Karita Bekkemellem
Orheim for også å kunne ta opp problemet med henne.

Vi håper at møtet vil finne sted en av de nærmeste dagene – for nå haster det.

Oslo kommunes barnefamilier har krav på et barnehagetilbud på lik linje med andre kommuner i landet. I dag virker det som om Oslo kommune har landets dårligste barnehagetilbud og det kan ikke fortsette.

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder
Elisabeth Rusdal kontaktes på telefon: 22 47 83 80/ 67 51 75 96 eller på mobil:
913 28 164 eller kretsleder Randi Renden, Oslo krets på telefon: 22 16 33
77