God handelsskikk i dagligvarehandelen, hva er det? Dette har vært diskutert lenge, spesielt sett i forhold til makten de store kjedene har.

Landbruks- og matdepartementet har sendt NOU 2013:6 “God handelsskikk i dagligvarehandelen” ut på høring, og K&F har avgitt uttalelse i denne viktige saken.  I dagens samfunn med stadig økende kasting av mat, er det viktig at alle sider av god handels- og “folke”skikk vurderes av alle relevante parter.

Her er K&Fs svar: Høring God handelsskikk.pdf  

Hele saken finner du her.