-Stortinget er nødt til å sette søkelyset på de meget stramme økonomiske rammene til sykehusene i de fem helseregionene. En skulle nesten tro at Bondevik-regjeringen arbeider for å privatisere hele det norske helsevesenet? Det sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.

Av Wenche Solberg-Hansen

Forbundslederen mener at de folkevalgte på Løvebakken i Oslo må slette helseforetakenes underskudd på 2 milliarder kroner.

-Stortinget må kreve mer penger til sykehus helsevesen. Det er helt ubegripelig at helseforetakene har et så stort underskudd. I tillegg må sykehusene i de fem helseregionene gjennomføre ytterligere innsparinger, sier Hodneland.

Helsereform i krise
Ifølge Dagsavisen planlegger sykehus å kutte kostnader med til sammen 4 milliarder kroner både i 2004 og 2005. Det viser Dagsavisens gjennomgang av budsjettene, og samtaler med ledelsen i de regionale foretakene.

-Det er viktig å få sykehusdrift i balanse, men vi bare om innsparinger og innsparinger ved norske sykehus, sier Hodneland. Hun mener den nye “helsereformen” er inne i en alvorlig krise.

Dårligere behandlingstilbud
-Ja, “helsereformen” skulle gi oss et bedre offentlig helsevesen og et sikkert og godt desentalisert behandlingstilbud i byer og distrikter.

Men i stedet hører vi om nedleggelse av sykehus og fødeavdelinger, sentralisering av behandlingstilbud og om økt avhengighet av private sykehus og klinikker.

Spørsmålet er om vi i det hele tatt ønsker et offentlig helsevesen? Kanskje Bondevik-regjeringen vil privatisere hele det norske helsevesenet?

Søkelys på direktørlønninger
Bjarnhild Hodneland stiller seg også undrende til de skyhøyre direktørlønningene i helseregionene og de gullkantede pensjonsavtalene.

-De økonomiske innsparingene bør studeres nøye. Vi kan ikke godta nedleggelse av sykehus, dårligere beredskap og sentralisering av behandlingstilbud.

Vi kan heller ikke godta at tusenvis av stilinger kan gå tapt ved norske sykehus og at direktører og andre ledere i helsevesenet mottar lønninger i millionklassen. Det kan ødelegge hele “helsereformen”, sier forbundslederen i Norges kvinne- og Familieforbund.