Omsorgslønn har igjen vært oppe i media,

med ulike eksempel på hvordan den fungerer – eller helst ikke fungerer.  Norges Kvinne- og familieforbund var pådrivere da loven ble innført.  Tanken var god, men i praksis har det vist seg at loven om omsorgslønn har blitt praktisert ulikt i kommunene.  Dette må endres! 

I anledning 8. mars og K&Fs egen dag, 10. mars, har vi sendt ut følgende pressemelding:

Norges Kvinne- og familieforbund krever at staten overtar ansvar for omsorgslønnen, oppgraderer og forbedrer den.   

Omsorgslønn er lovfestet, men det er opp til hver enkelt kommune å vurdere omfang og lønnsnivå.  Omsorgslønn gir heller ikke fulle rettigheter mht sykepenger og feriepenger. At familie tar seg av sine nærmeste, sparer det offentlige for store summer i forhold til om all pleie skal gjøres av offentlig tilsatte.  Det er derfor viktig – og fortsatt rimeligere for helsebudsjettene – at de som utfører pleie og tilsyn får en lønn de kan leve av, og en økonomisk sikkerhet. Dette gjelder også dersom omsorgspersonen må tre ut av arbeidslivet for å utføre omsorgen, og senere blir sittende igjen alene uten å ha opptjent pensjonsrettigheter. 

For å skape en rettferdig ordning, må omsorgslønn legges inn i trygdesystemet og følge samme retningslinjer i hele landet.

Norges Kvinne- og familieforbund forventer at denne saken følges opp av alle politiske partier. 

Se også leserinnlegg i Oppland Arbeiderblad 11.2.2010.

 

—————————————-

Norges Kvinne- og familieforbund markerer 10. mars K&F-dagen, Nordens dag og fødselsdagen til  Marie Michelet, grunnlegger av både K&F  og Nordens kvinneforbund.

Vi viser også til vår korrespondanse med de politiske partiene før valget høsten 2009.