Pensjonsopptjening av omsorgspoeng ble gitt tilbakevirkende kraft i den nye pensjonsordningen

Er du født i 1954 eller senere, kan du få godskrevet pensjonspoeng for perioder med omsorg for barn under 7 år.  Denne ordningen ble innført fra 1992, men er altså nå gitt tilbakevirkende kraft.  NAV har godskrevet poeng så langt mulig, men mangler opplysninger for en del personer.  Sjekk NAVs hjemmesider for mer informasjon. 

NAV oppfordrer dem som ikke har fått brev om denne reguleringen, om å ta kontakt for å få gitt nødvendige opplysninger.