Onsdag 13. september kl. 08.00 blir det en markering av starten på Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) nye prosjekt; K&Fs ”Prosjekt Morgenfugl”.
Markeringen finner sted ved Jar skole, Storengveien 2/4, Jar i Bærum
kommune. I forbindelse med markeringen, som åpnes av forbundsleder Elisabeth
Rusdal vil også tidligere justisminister Odd Einar Dørum være tilstede.

Jar kvinne- og familielags Morgenfugler vil også delta.
Markeringen avsluttes med en ”Morgenfuglvandring” i skolens nærområde frem til skolestart kl.08.30.

De fleste barna har heldigvis en trygg hverdag. Dessverre er det barn som har store eller små utfordringer langs skoleveien. Norges Kvinne- og familieforbund vil ta tak i denne situasjonen og det er bakgrunnen for ”Prosjekt Morgenfugl”.

Vi i K&F tror at en ”Morgenfugl”:

1) vil gjøre skoleveien tryggere
2) vil hindre mulig mobbing
3) vil
gjøre det lettere for mulige mobbeoffer å få en ”frisone”

4) vil hjelpe usikre foreldre.

Tanken bak er å støtte både barns og voksnes behov for trygghet langs skoleveien.

I løpet av høsten vil minst 8 lokalsamfunn og skoler få sitt ”Prosjekt Morgenfugl”, flere vil følge etter hvert.

For ytterligere informasjon kan forbundsleder
Elisabeth Rusdal kontaktes på telefon: 22 47 83 80/ 67 51 75 96 eller
mobiltelefon 913 28 164 eller fungerende 2. nestleder Bente Nygård på telefon:
63 99 75 06.