Folkehelseinstituttet har kommet ut med ny brosjyre om det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Her beskrives sykdommene det vaksineres mot og de enkelte vaksinene, skriver fhi.no

“Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder” gir informasjon om det norske barnevaksinasjonsprogrammet.

Brosjyren gir også svar på hyppig stilte spørsmål, som for eksempel hvorfor det er viktig å vaksinere og hvilke bivirkninger barn kan oppleve etter vaksinasjon.

Folkehelseinstituttet opplyser at brosjyren fås på helsestasjon eller ved henvendelse til instituttets Trykksaksekspedisjon.

Tilgjengelig på Internett
Den er også tilgjengelig på internett. “Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder” er en foreldrebrosjyre om det norske barnevaksinasjonsprogrammet til utdeling på helsestasjonen.

Brosjyren gir svar på spørsmål som “hvorfor er det viktig å vaksinere?” og “hvilke bivirkninger kan barnet mitt oppleve etter vaksinasjonen?”. Den gir også en beskrivelse av sykdommene det vaksineres mot og de enkelte vaksinene. “Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder” er trykket i A5-format, og er på 16 sider, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Kilde: Folkehelseinstituttet