NOU 2007:16 hadde uttalefrist 1.5.09. Her er K&Fs uttalelse.

Det er kommet en NOU – Norges offentlige utredninger 2007:16 om Ny skiftelovgivning.  Her er K&Fs uttalelse:

 

 http://www.regjeringen.no/upload/JD/Høringsuttalelser/LOV/Norges%20Kvinne-%20og%20Familieforbund.pdf

og her finner du hele saken: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2008/horing—nou-2007-16-ny-skiftelovgivning.html?id=537427