Regjeringen la 13. februar fram lovforslag om ny alderspensjon i folketrygden.