Landbruksminister Lars Sponheim og Matmerk inviterer til lansering av det første produktet som er godkjent under den nye norske merkeordningen ”Beskyttede betegnelser”.

Første produkt ut er ”Økologisk Tjukkmjølk fra Røros” og flere norske matprodukter står i kø. -Merkebeskyttelse kan være et viktig konkurransefortrinn for de som når opp, sier landbruksminister Lars Sponheim (V).

Han vil overlevere godkjenningen til produsenten og samtidig innlede til en rundbordkonferanse med representanter for handelsnæringen, kokkene, produsentene og forvaltningen.

Økt produksjon
Erfaringer fra liknende merkeordninger i andre land er tema for konferansen. I Portugal har en tilsvarende merkeordning ført til økt produksjon og inntjening.

Målet er at ”Beskyttede betegnelser” blir Norges svar på merkeordninger som beskytter produkter som fransk Roquefort og spansk Serranoskinke.

Matserververing
Matservering med tradisjonelle norske råvarer brukt i moderne kokkekunst står også på programmet.

Det vil bli mulig å smake det første produktet som har oppnådd formell merkebeskyttelse i Norge – “Økologisk Tjukkmjølk fra Røros”, skriver Landbruksdepartementet.

Kilde: Landbruksdepartementet