Den 20.september 2010 leverte Norge sin 8. rapport om gjennomføringen av rettighetene i FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner til FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW).

Pressemelding fra BLD 21.09.2010:

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har koordinert utarbeidelsen av Norges 8. rapport til CEDAW.

Den norske stat er part i FNs kvinnediskrimineringskonvensjon. Vi er forpliktet til å levere en rapport om gjennomføringen av rettighetene i FNs kvinnediskrimineringskonvensjon til CEDAW, hvert fjerde år. Norge leverte sin 7. rapport til CEDAW i 2006.

BLD har gitt økonomisk støtte til organisasjonen FOKUS (Forum for kvinne og utviklingsspørsmål) for å koordinere organisasjonenes utarbeidelse av en skyggerapport til statens rapport.

Her finner du rapporten.

Det forventes at Norge vil blir eksaminert av CEDAW i løpet av 2011 eller 2012.

———————

Norges Kvinne- og familieforbund er medlem av Fokus, som har utarbeidet skyggerapport på vegne av medlemsorganisasjonene.