Pressemelding fra kongressen i Nordens Kvinneforbund (NKF)i Tranås, Sverige. Nordens Kvinneforbund utfordrer frivillige organisasjoner:
SPRE INFORMASJON / LAG AKSJONER FOR DONASJON AV ORGANER ! Sykehus i hele
Norden melder om store problemer med å skaffe et tilstrekkelig antall organer
til både barn og voksne. Etterspørselen er stor, og pasienter som desperat
venter på å forlenge livet ved hjelp av transplantasjon, dør mens de venter på
et nytt organ.

Mange har vært inne på tanken om å melde seg som donor, men de vet ikke hvordan de skal gå fram. Dermed lar de det være.

Pårørende, som nettopp har mistet en av sine kjære, kan oppleve det som svært traumatisk å bli spurt om tillatelse til å bruke vedkommendes organer, der og da. Slike spørsmål trenger å bli bearbeidet.

Medlemmer i frivillige organisasjoner har store kontaktnett som aktivt kan medvirke til å spre saklig informasjon om et tema som kan komme til å berøre enhver av oss, og om framgangsmåten for å tegne seg som organdonor.

NORDENS KVINNEFORBUND VIL SPRE INFORMASJON OM ORGANDONASJONER OG UTFORDRER ALLE ANDRE FRIVILLIGE ORGANISASJONER TIL Å GJØRE DET SAMME

For mer informasjon:
(“http://www.organdonasjon.no”)