Det er Anna Forslund-konsulent International Water problemer, WWF som har skrevet Nordens brev for 2011. Temaet er Vann.

Det Nordiske Brev 2011.

 

Verdens Vann.

 Når en sitter i Sverige, en veldig kald desemberdag med glitrende snø og is i trærne utenfor vinduet, kan det være vanskelig å forstå at vi står overfor ei global vannkrise. Rundt 1.2 milliarder mennesker har ikke tilgang til rent vann. Utryddelse av dyr og planter i innsjøer og elver er opptil åtte ganger raskere enn i andre miljøer. Raskere enn for eksempel utryddelse av dyr som lever i tropiske skoger. Yangtzedelfinen – en delfin som levde i Kinas elver – er i dag helt utryddet. Delfinen har minsket i antall i løpet av de siste tiårene. Store damm- konstruksjoner, miljøgifter og båttrafikk har ødelagt muligheten for overlevelse.

 

  Det er ingenting som på noen måte er rettferdig når det gjelder vann. Tilgangen er ulik, og der behovet er størst, er tilgangen minst. I Sverige har vi rikelige mengder vann. Vi har rundt 100 000 innsjøer og den pågående klimaendringen er forventet å gi økt nedbør i de nordiske landene. Det interessante er at, til tross for det faktum at vi har mye vann i Sverige, er vi i stor grad indirekte avhengig av vann fra andre land. Vi importerer vår kaffe, bomull og ris fra land som Brasil og den islamske republikken Pakistan. Avlingene trenger mye vann når de vokser. Hvis jeg ser på meg selv har det gått cirka 30 000 liter/> vann for å produsere bomull i klær som jeg har på meg i dag. Det har gått med omtrent 400 liter/> for de 2 koppene kaffe jeg drakk denne morgenen. World Wide Fund for natur WWF har gjort en studie som viser at det gjennomsnittlige forbruk av en svenske er ca 6000 liter/> vann pr dag, det tilsvarer omtrent 40 badekar!  Det er enormt store tall. Vi må også tenke på at vi kaster en stor del av maten vår, så det betyr at vi er faktisk “heller ut” tusenvis av liter vann daglig, vann som ofte har sitt opphav i land med mangel på vann.

 Det er ikke ved en tilfeldighet de tidligste sivilisasjoner vokste opp i elvedaler. En sikker tilgang til vann, fisk og fruktbart land ga et solid grunnlag for sosial og – kulturell- utvikling. Skriftspråket og tidsregningen ble utviklet. Hjulet ble oppfunnet i de fruktbare elvedalene rundt Eufrat og Tigris, Nilens delta, Indusfloden og Gula floden. I dag er mange av disse tidligere fruktbare floddalene ødelagt. Indusfloden er i dag fragmentert av vanningsdammer, som forsyner vann til dyrking av sukker og bomull. Gul River er ikke hva det en gang var, men tungt forurenset og hardt utviklet for vanning og energi. 

 FNs generalsekretær Ban Ki-moon uttrykt bekymring i en tale til bedriftsledere i Davos 2008.

 

   -utfordringen med å sikre rent og nok vann for alle er en av de mest skremmende utfordringer verden står overfor i dag. Vår erfaring forteller oss at mangel på vann vil føre til konflikter og vil bli størst i fattige land.” 

 I kjølvannet av en usikker tilgang til vann er økende konflikter. Ordet rivalisering sies å komme fra det latinske ordet “rivalis” betyr de som deler samme elva. Bakom mange konflikter, små og store i verden, blir det ofte en uenighet over hvordan man skal fordele knappe vannressurser. Vann er kilden til liv, velstand og økonomisk utvikling, og alle vil derfor være sikre på å få sin andel av vannet

 

.   Vi står for en stor utfordring, men det hender også mye positivt, små skritt av endring som i lengden forhåpentligvis kan snu en uholdbar trend. Mange gode tiltak tas i dag av så vel land, selskaper og kommuner for å redusere innvirkning på vann. Selv du og jeg kan bidra til en endring ved å tenke på hva og hvordan vi forbruker. For eksempel å ta vare på maten og ta vare på våre klær slik at de holder lenger, i det lange løp vil tusenvis av liter vann være spart.

Anna Forslund-konsulent International Water problemer, WWF