Nestleder Grete Nordbæk er intervjuet i avisa Elverum:
Her er intervjuet: Intervju Grete