K&F inviterte politikere og fagfolk til lunsjmøte om forebygging og omsorg. Å hjelpe 100 familier koster det samme som én institusjonsplass – har vi råd til å la være?

Onsdag 23.6. inviterte K&F til lunsjmøte om temaet.  Den umiddelbare bakgrunnen var informasjon om Kirkens Bymisjons lavterskeltilbud “Nanna Maria” som legges ned fra 30.6.2010.  Dessuten presenterte redaktør Line Konstali boka si “Ikke bare mamma”.

Deltakere var nestleder Inger Lise Hansen, Øyvind Håbrekke og Live Husan fra KrF, Heidi Brynhildsen og Johnny Ritlef fra Kirkens Bymisjons senter , unge og familier (FORUS), Bente Nymoen og Berit Helde fra Amathea, Liv Skjeggestad fra Menneskeverd.  Initiativtakere var fungerende forbundsleder Grete Nordbæk og redaktør Line Konstali.

Innlegg og diskusjon dreide seg bl.a. om at vi kan ikke forebygge alt, vi lever i et godt samfunn for de fleste, og det er faktisk normalt at man får skrubbsår på vår vei gjennom livet.  La ikke det å bekymre seg bli en “vekstnæring”!

Mammarollen har endret seg enormt i senere år, og far er blitt mer nærværende – eller borte.  Samtidig er vi blitt mer usikre som foreldre. 

FORUS framhevet at jo tidligere man kan fange opp de som har problemer, jo mindre skade er skjedd og mindre innsats kan det kreve i de fleste tilfeller.  Det er også viktig å ha tilbud som folk kan oppsøke på eget initiativ, ikke vente til de har fått “klientstatus” i det offentlige systemet.  Barnevernet er for mange “den store stygge ulven”, men de fleste som har hatt kontakt, sier at de har fått god hjelp.

Redaktør Line Konstali spurte om hvilken støtte vi gir til unge mødre og foreldre, basert på intervjuene i boka hennes.  Samfunnet i dag har et sett “regler” om når det passer å få barn, og det er ikke når det fysisk og aldermessig passer best.  Både som enkeltmennesker og som samfunn har vi lett for å fordømme de som enten velger å få barn tidlig eller “bare” får det.  Konkret hjelp og støtte sitter ofte langt inne.

De fleste aborter tas av unge kvinner, 20-24 år, ofte av økonomiske grunner.  Føler de at de står alene, er valget ofte abort.  Hvor er støtten, både rådgivning, økonomisk og sosialt?

Amathea gir råd både til unge og voksne, mødre og par, om hvilke alternativ som finnes ved uplanlagte svangerskap, og hvilken praktisk og økonomisk støtte som finnes.  Alle har rett på støtte og respekt, uansett hvilket valg de tar.

Menneskeverd prioriterer informasjon, forebygging og holdninger både for ungdom,skoler og helsepersonell. 

Politikerne lyttet og stilte spørsmål.  Løfter ga de ikke, men de fikk i alle fall med seg mye viktig informasjon.