K&F var invitert til møte med landbruksministeren fredag 19.2. Tema: forbrukerinteresser og innspill til ny Stortingsmelding sett med forbrukerøyne.

Fungerende forbundsleder Grete Nordbæk og tidligere forbundsleder Toril Sonja Gravdal representerte K&F, i et møte mellom ministeren og flere relevante organisasjoner:

Tema var, iflg. invitasjonen,  forbrukerinteresser og innspill til ny Stortingsmelding sett med forbrukerøyne.  Hva er viktig sett med forbrukerøyne knyttet til mat mangfold, mat i butikk, tilgjengelighet, pris. Er mat og miljø/klima/ av interesse? Bør dyrevelferd få fokus. Hvordan kommunisere med forbrukeren?  Hvordan utvikle politikken for å ivareta forbrukerdimensjonen de nærmeste 10-20 årene?

Det ble utarbeidet et notat til overlevering under møtet, sammen med flere medlemsblad og vårt prinsipprogram.

……………………….

Her er notatet:

Møte med landbruks– og matminister Lars Peder Brekk, 19.02.2010

Tema, ifølge invitasjon av 11.2.2010, er forbrukerinteresser og innspill til ny Stortingsmelding sett med forbrukerøyne.  F eks: 

Hva er viktig sett med forbrukerøyne knyttet til mat mangfold, mat i butikk, tilgjengelighet, pris.  Er mat og miljø/klima/ av interesse? Bør dyrevelferd få fokus. Hvordan kommunisere med forbrukeren?  Hvordan utvikle politikken for å ivareta forbrukerdimensjonen de nærmeste 10-20 årene?    –   Spørsmål og innspill kan gå i mange retninger så vi ønsker å få frem hva som vil være vesentlig sett med medlemmer i Kvinne og familieforbundets øyne.

Er mat og miljø/klima av interesse?

Ja:  Norges Kvinne- og familieforbund arrangerte i juni 2009 Nordens sommerkonferanse med temaKvinner redder verden – mat, miljø, klima”.  Foredragene ble presentert i K&Fs medlemsblad 3-2009.  Temaet var også omtalt i medlemsbladene  1-2009, 2-2007 og i K&Fs  prinsipprogram

Ja:  Norges Kvinne- og familieforbund er også en forbrukerorganisasjon.  K&F deltok i oppstarten av Forbrukerrådet, og er medlem av Debio, Grønn Hverdag etc.

Stikkord: 

 • Etisk handel
 • Momsfritak for frukt og grønt – viktig både i et helseperspektiv og som tiltak mot klimagassutslipp.
 • Trygg mat  – Godt norsk. Økologisk hele kjeden fra jord til bord.
 • Nok matjord.
 • Matvare-lager og –produksjon i Norge. Ta også høyde for kornlager

  Dette er også BEREDSKAP, både i forhold til myndigheter og hva hustandene bør gjøre. 

Mat mangfold

 • Viktig med mangfold og lokalprodusert mat / spesialiteter /nisjeprodukter, men ikke nødvendigvis flest mulig sorter og mest mulig av hver sort. 
 • Kvalitet i stedet for kvantitet. 
 • Viktig at matvareproduksjon opprettholdes i Norge, både for beredskap, bosetting og miljø. Ref. kortreist mat.

Mat i butikk

 • Viktig med godt utvalg som gir individuelle valgmuligheter.
 • Viktig med god kontroll av butikkenes rutiner i forhold til oppbevaring og hygiene.
 • Butikkene bør kunne selge lokalprodusert mat.
 • Pris til produsent kontra utsalgspris – for mye til mellomleddet?

Tilgjengelighet

Viktig med god tilgjengelighet på ulike varer.  Dette gjelder også allergiprodukter, økologiske produserte varer og varer produsert etter kravene om etisk handel.

Pris

Viktig, særlig for småbarnsfamilier og store husholdninger, men bør ikke alene være avgjørende.  K&F tror svært mange forbrukere er villige til å betale for kvalitet, særlig dersom de informeres om dokumenterte fordeler ved dette.

Bør dyrevelferd få fokus? 

God dyrevelferd må være en selvfølge!  Billigst mulig mat er ofte et resultat av dårlig dyrevelferd.

Hvordan kommunisere med forbrukeren? 

 • Informasjonskampanjer i media, skole, arbeidsplass, både i forhold til produktinformasjon og i forhold til forbrukerens muligheter til påvirkning. 
 • Direkte kontakt og samarbeid med forbrukerorganisasjonene, inkl. K&F.                             
 • Mange organisasjoner har medlemsblader som kan brukes begge veier, – både til informasjon og til innspill fra forbrukere.

Hvordan utvikle politikken for å ivareta forbrukerdimensjonene de nærmeste 10-20 årene?

 • Fokusere på økt bevisstgjøring av framtidens forbrukere i retning av en bærekraftig samfunnsutvikling, der forbrukeren spiller en vesentlig rolle. 
 • Opprioritering av Mat & Helseundervisningen.
 • Ta i bruk ”føre var” prinsippet i større utstrekning i forhold til matvaresikkerhet, tilsetningsstoffer, gen-modifisering.    
 • IKKE : farlige e- stoffer, for mye salt, dårlig vannkvalitet, ”limstoff” til kjøtt, gms krydder.  Transfett,  kjøttdeig innhold, salt og sukker er farlige stoffer Det er ingen grunn til å godta friere bruk av sterke søtstoffer som cyklamat og sakkarin.