“Magaplask” for momskompensasjon i statsbudsjettet 2012

Friillighet Norge, et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner i Norge, reagerer sterkt. 

“I 2009 lovet regjeringen organisasjonene full momskompensasjon innen 2014.  Nå frykter vi at de frivillige må ta momsregninga selv også i framtiden”.

Her er pressemelding fra Frivillighet Norge, og kommentar fra statssekretær i Kulturdepartementet.