Frivillige organisasjoner får i dag refusjon for en del av moms-kostnadene

Kulturdepartementet foreslår endringer i forskriften. 

Her er K&Fs høringssvar til forslaget Høringssvar Momskompensasjon.pdfHøringssvar Momskompensasjon.pdf