Gjennom Frivillighet Norge arbeides det med å få fritak for moms for frivillige organisasjoner

Ordførerne går i spissen!

Ordfører i Asker, Lene Conradi, har sendt ut et ordføreropprop som ber om momsfritak for frivilligheten.  Så langt har godt over 100 ordførere skrevet under, Frivillighet Norge håper det vil bli enda flere. Dette er et grasrotopprop, for å gi det ekstra troverdighet og tyngde er det avgjørende at det får solid tverrpolitisk oppslutning.

Vi ber om at du og din organisasjon gjør hva dere kan for å øke oppslutningen om oppropet, nederst i denne mailen finner dere et eksempel på en tekst som kan mailes til din lokale ordfører. Spre dette videre i din organisasjon og til venner og kjente! Dette tar liten tid men kan ha stor betydning.

Selve oppropet kan du lese her.

Valgkampen begynner nå, det er viktig at frivilligheten kommer på banen. Her har vi en god mulighet.