– Flere matprodusenter ”sløser” med råvarene. Det er fullt mulig å frambringe produkter som er vel så gode som dagens med billigere ingredienser, hevder Gunvor Irene Dingstad på Matforsk.

I sin doktorgradsavhandling forsøker Dingstad å komme industrien i møte ved å presentere modeller som viser hvordan matkvaliteten kan opprettholdes i en kostnadseffektiv produksjon.

– Det kan høres ut som en selvmotsigelse å framstille kvalitetsmat billigere enn det som gjøres i dag. Dagens forbrukere legger stadig større vekt på matkvalitet. I tillegg presses norsk matvareindustri som følge av stramme konjunkturer og økt import, sier Dingstad.

Hun hevder at ved å kombinere kostnadseffektiv produksjon med riktig og stabil produktkvalitet, blir særs viktig for norsk industri for å overleve i et stadig tøffere marked.

Råstoffet avgjør resepten
Dingstad trekker fram pølseproduksjon som eksempel for å forklare metodikken hun anvender. I pølser inngår en rekke ulike kjøttsorteringer.

I tillegg varierer den biologiske sammensetningen til disse kjøttingrediensene fra dag til dag gjennom året.

Ved å vite hvordan ulik råstoffkvalitet påvirker sluttproduktet er det mulig å finne den mest kostnadseffektive pølseresepten som gir riktig kvalitet til enhver tid.

Dyrt og dårlig
Et annet eksempel er brødproduksjon. Hvetemel varierer blant annet i proteininnhold og proteinkvalitet, to egenskaper som har vist seg å ha stor betydning for brødkvaliteten.

Ved å justere bakeprosessen etter melet er det til en viss grad mulig å utjevne disse variasjonene. Forutsetningen for å gjøre dette er at man kjenner melkvaliteten inngående.

– En skal ikke se bort fra at mange bakere har brukt mel med unødvendig høye proteinverdier. Det gir større råvarekostnader samtidig som en ikke er garantert et tilsvarende bedre produkt, påpeker Dingstad.

Kilde: Landbruksdepartementet