Over 1200 skoler og nærmere 10 000 klasser har hittil bestilt materiell til Matpakkeuka 2003 i regi av Sosial- og helsedirektoratet.

Matpakkeuka som startet opp 22. september i år, setter skolemåltidet i fokus fordi skoleelever tilbringer så mange timer på skolen hver dag, opptil åtte timer.

Å ta skolemåltidet på alvor er
viktig for helse, trivsel og sosial læring. I år er konkurransen i
Matpakkeuka endret i forhold til tidligere år.

– Med de reviderte retningslinjene ønsker vi å tydeliggjøre skolens rolle
i å sikre gode rammer for et sunt skolemåltid, sier divisjonsdirektør i Sosial-
og helsedirektoratet, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Undersøkelser viser at ungdommen selv også ønsker å ha tilbud om billig,
sunn og fristende mat på skolen.

Ulike
aktiviteter

I stedet for stor fokus på matpakketelling oppfordrer direktoratet skoler og interesseorganisasjoner til å iverksette flere ulike aktiviteter i tilknytning til Matpakkeuka. Norges Kvinne-
og Familieforbund er medarrangør i årets Matpakkeuke.

Det gis poeng for hver aktivitet, samt poeng for skolens tilbud med bakgrunn i
Retningslinjer for skolemåltidet i grunnskole og videregående skole.

Blant klasser med mer enn 50 poeng trekkes to vinnere per fylke. Vinnerne får
kr. 2000,- hver. Frist for innsending er 14. november.

Høyt sukkerinntak
– Skolen er en viktig helsefremmende arena i samfunnet. Vi mener derfor at skolen
ikke bør tilby elevene mat og drikke som har dårlig ernæringsmessig
sammensetning, sier leder i Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet
Knut-Inge Klepp.

I de nye retningslinjene understrekes det derfor klart at skolen ikke bør tilby elevene brus og godteri, ei heller kaker til daglig. I fjor vår vedtok Statens
råd for ernæring og fysisk aktivitet å revidere de gjeldende retningslinjene fra
1995 for mat i skolen.

Bakgrunnen var blant annet det høye
brusforbruket og sukkerinntaket som den landsdekkende undersøkelsen UNGKOST 2000
avdekket blant barn og ungdom.

Stor festivitas
Uke 42 er Epleuka med fokus på Epledagen 17. oktober
hvor elevene i grunnskolen oppfordres til bruke Epleuka til aktiviteter rundt
matpakke og skolemåltid.

På Hagen skole i Hakadal ble starten på Matpakkeuka 22. september i år
markert med stor festivitas for elevar, lærere og foresatte.

Målet med Matpakkeuka er å bevisstgjøre
elevene på sunne og gode skolematvaner og bidra til at skolene legger
til rette for gode skolemåltider i skolehverdagen.

Lokal aktivitet
Skoler oppfordres i år
spesielt til å iverksette lokale konkurranser og aktiviteter og å trekke inn lokale
organisasjoner, lokalaviser og lokalt næringsliv.

De som ønsker det kan registrere matpakker og frukt/grønt som tidligere år, men nå med lokal vri. Spørsmål
direktoratet stiller er om småskoletrinnet kanskje kan utfordre mellomtrinnet og barneskolen
utfordre ungdomsskolen?

Beste elevkantine?
Ifølge
Sosial- og helsedirektoratet har Seiersten ungdomsskole i Drøbak en av landets beste elevkantimer
i ungdomsskolen. Den som kan finne en bedre elevkantine i Norge, er
lovet en kasse brus av direktoratet!

Primus motor ved ungdomsskolen i
Drøbak er Reidar Stensett. Han er selvlært kjøkkensjef. og to dager i uka lager
han middag sammen med gode hjelpere. Menyen er vanlig norsk mat, fiskeboller,
fiskepudding, hjemmelagede kjøttkaker, pasta med kjøttsaus og betasuppe.

Rundt
70 elever og lærere pleier å spise her etter skoletid. Gymlærer og miljøarbeider Gunnar
Solvang er en god medspiller i kantinedriften. Her serveres det opptil tre
måltider om dagen.

Kilde: Sosial-og helsedirektoratet

www.matpakkeuka.no

Kilde: Norges beste elevkantine:
http://www.frogn.no/seierstenskole/