Mat som er lokalt produsert, god kvalitet og mangfold er viktigere enn pris, var forbrukernes klare melding til landbruksminister Lars Sponheim og fiskeriminister Svein Ludvigsen.

Matmarkedet i fremtiden – utvalg, kvalitet og distribusjon har vært debattert av de 7 matpolitiske forbrukerpanelene. I dag overrakte de sin rapport til Sponheim og Ludvigsen.

-Arbeidet dere gjør gir grunnlag for ettertanke, både for myndigheter og for næringen, sa Lars Sponheim da han fikk presentert hovedpunktene i rapporten. Lokalprodusert mat med mulighet for identifikasjon står høyt på Sponsheims dagsorden.

-Vi vil sørge for merking slik at forbrukerne kan foreta et reelt valg. I tillegg må vi nå komme i en skikkelig dialog med matvarekjedene for å sikre tilgang til den lokalproduserte maten, sa Sponheim i sin kommentar til forbrukerpanelene.

Rapporten viser at forbrukerne ettspør;

Matmangfold

 • Reelt mangfold i matmarkedet. Det dreier seg om å kunne velge mellom mat produsert på ulikt vis, med forskjellige råvarer og ingredienser, med ulik opprinnelse og særpreg. I motsetning til tilsynelatende mangfold hvor den viktigste forskjellen mellom produktene er ulike produsenter.
 • Tilgang til lokal mat må bli bedre. Kjedene bør ta inn lokale produkter og ikke sentralstyre produktutvalget.
 • Bredere utvalg av norsk frukt. Hvorfor må norsk frukt vike for importert? Ønsker sortsangivelse, ikke bare ”norske epler”.
 • Bedre kvalitet på frukt og grønt. Kvaliteten er god i utgangspunktet, men forringes pga behandlingen frukten får i butikkene
 • Kvalitet og tilgang på fersk fisk er for variabel. Kompetansen blant de ansatte på fisk er dårlig.

Alternative salgskanaler

 • Tilgjengelighet er det viktigste. Det må være mangfold i butikken vi handler i til daglig.

Framtidens matmarked

 • ”Norsk” er i seg selv et konkurransefortrinn. Men norsk mat må også ha god kvalitet – smake godt.
 • Pris er viktig, men pris må vurderes i forhold til hva man får. Betalingsvilligheten er tilstede. Fokus må endres fra pris til kvalitet.
 • Slutt med anonymisering av produkter. Gi produktene identiteten tilbake gjennom differensiering med basis i egenskaper som geografisk opprinnelse, naturspesifikke fortrinn, produksjons-/fremstillingsmetoder mv.
 • Økt satsning på produkter framstilt på tradisjonelt vis.
 • Regional mat inn i kjedebutikkene.
 • Overbygde faste salgshaller i alle norske byer – vil gi forbrukerne spesialbutikkene tilbake, men i et nytt system.

Les hele rapporten om matmarkedet i fremtiden

Kilde: Landbruksdepartementet