Landbruksdepartementet har bevilget 700.000 kroner for en styrket satsing på matkultur på hyttene til Den Norske Turistforening (DNT). – Skal norsk landbruk ha en sjanse i framtida, må det satse på mer enn å gjøre folk mette, sier landbruksminister Lars Sponheim (V).

Fjellturistene skal få mat som kommer fra fjellregionene, mat med tradisjoner og en lokal historie – mat med smak av fjell!

Tilbudet ble testet ut gjennom et prøveprosjekt som Landbruksdepartementet og DNT gjennomførte på enkelte hytter i fjor.

Responsen var formidabel med omsetningsøkning på over 20 prosent på enkelte av hyttene. I år bidrar Landbruksdepartementet med støtte for å utvide prosjektet.

Startet i påsken
– Folk vil ha mat med historie. Skal norsk landbruk ha en sjanse i framtida, må det satse på mer enn å gjøre folk mette, sier landbruksminister Lars Sponheim.

Ifølge Sponheim er de aller fleste av oss allerede godt mette og har det vi kan ønske oss av ting & tang. Nå ønsker vi kanskje å bruke økt kjøpekraft til å gi livene våre innhold og opplevelser.

-Folk vil ha mat som har en historie å fortelle, som har særpreg og kvalitet, poengterer Sponheim.

En stille revolusjon 
Landsbruksministren mener landbruket har mye å tilby; Vi har rike mattradisjoner, og det foregår mye spennende nyskaping med lokale råvarer som basis.

Det er en stille revolusjon på gang rundt omkring i norske bygder. Bare i Nord-Trøndelag fylke er det nå over 70 gardsmat-produsenter.

-Jeg er ganske sikker på at om få år vil norsk landbruk ha større inntekter fra å selge opplevelser og spesiell mat enn fra ordinær volumproduksjon, sier landbruksministeren, som ser på DNT som en spennende samarbeidspartner i en slik sammenheng.

Mer lokal mat
Landbruksministeren har også andre prosjekter i samme gate på gang. I mai presenterer ei arbeidsgruppe med representanter for bl.a. Reiselivsbedriftenes landsforening og Norges Bondelag en rapport om økt bruk av lokal mat i reiselivsnæringen.

En annen rapport vil omhandle innlandsfiske og jakt knyttet til reiseliv. Rorbuturismen som er utviklet på kysten er den største suksessen vi har hatt i reiselivsnæringen i de siste årene.

-Her har vi på kort tid fått en næring med 1000 arbeidsplasser og en direkte omsetning på 1,5 milliarder kroner. Hvorfor ikke tenke på samme måten for innlandsfiske? spør Sponheim. Han får svar i mai.

Lokal mat gir levende bygder
Påskebordet var dekket med mat som speket reinshjerte, hjemmebakt flattbrød bakt med Skjåkmjøl, rakørret med vaktelegg fra Lom, økologiske grønnsaker fra lokale gårder.

Pernille Rød Larsen, styreleder i Den Norske Turistforening, forteller at de håper at dette vil bidra til å gi hyttegjestene ekte matopplevelser med smakebiter av lokale spesialiteter.

Samtidig handler dette prosjektet om å få til noe mer enn matopplevelser for sultne turister.

Kilde: Landbruksdepartementet