Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) er bekymret over situasjonen rundt E.coli-smitten.

K&F sendte 31.5. ut følgende pressemelding:

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) er bekymret over situasjonen rundt E. coli-smitten. Slik vi ser det svikter våre myndigheter nå. Forbundet ber nå om rask handling i form av full grensekontroll av all mat./>

”Nå får vi igjen for manglende kontroll ved grensen”, sier forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund. ”Vi har som en bevist forbrukerorganisasjon gang på gang bedt om at man benytter føre-var-prinsippet. Ved å ha kontroll av den maten vi tar inn, kunne mye vært unngått. I dag på morgenen ble den enkelte fortalt man nå må ta ansvar og sørge for god hygiene. Videre sa myndighetene at man har sporet opp det som har kommet inn av agurker fra aktuell utenlandsk produsent./>

I løpet av dagen viser det seg at man kanskje ikke har kontroll på dette likevel. Videre hersker det usikkerhet rundt spørsmål om det er agurk som er smittekilden, kanskje er det salat eller tomat. Nok er nok med ulike teorier. Her må kraftigere tiltak settes i verk”, sier Elisabeth Rusdal./>

Norges Kvinne- og familieforbund ber nå myndighetene om å innføre strakstiltak i form av full kontroll av all mat som kommer inn. Vi vet jo ikke sikkert hva som forårsaker smitten av E. coli. Myndighetene har ansvar for at den mat som selges ikke innebærer helserisiko. Ennå er det mulig å være noe føre var. Det er å håpe at myndighetene bruker denne muligheten. />

”Kontroll koster, men alvorlig sykdom som følge av matsmitte koster også – og da ikke bare i form av penger. Det handler om å ta ansvar”, avslutter forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund, som har mer enn 4 000 medlemmer fordelt på over 200 lokallag rundt om i landet./>

For ytterligere kommentarer og informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164/>.

Meldingen står som leserbrev til Oppland Arbeiderblad 6.7.11.