Resolusjon fra landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund 20.-22. oktober 2006:

LIVSKVALITET FOR ELDRE

Norges Kvinne- og familieforbund ber om økt satsning innenfor eldreomsorgen.

Mange kommuner gjør en god jobb, men ikke alle. Det er viktig at de tilbudene som gis er varierte og at de møter de behovene som finnes. Der sykehjemsplass er ønsket er det ikke tilfredsstillende at mennesker møtes med tilbud om begrenset tilsyn i hjemmet. Trygghet er en særdeles viktig faktor som man må legge stor vekt på.

Antallet sykehjemspasienter med omfattende sykdom er i dag større enn det var tidligere. Dette gjør det helt nødvendig å sørge for at også antall ansatte i avdelingene er stort nok til å møte et økt pleiebehov, slik at omsorgen får den kvaliteten den skal ha.

Eldre mennesker må tilbys god og sunn mat. Det er innlysende at den også skal være innbydende og friste til tilstrekkelig næringsinntak, siden redusert matlyst ofte kan være et problem. Vi er skeptiske til den omfattende sentraliseringen av matproduksjon. MATEN MÅ LAGES DER DE ELDRE BOR. Kok og kjøl- mat kan aldri erstatte friske salater, grønnsaker og nykokte poteter. Det sosiale aspektet ved matlaging og måltider betyr mye for trivselen.

Livskvalitet er nøkkelord også for eldre mennesker.
Eldreomsorgen egner seg ikke som salderingspost!