Kvinnepanelet har tatt opp en av K&Fs saker – vi gratulerer! Debatten går videre i mange former og media.

Bergens Tidende hadde lørdag 28.8.10 en leder om saken.  Nestleder sendte inn en kommentar, og den kom som leserinnlegg 31.8. Her er det: likedeling av pensjon.pdf.pdf

………………………..

Norges Kvinne- og familieforbund har i mange år arbeidet for at opptjente pensjonsrettigheter skal være en del av ekteparets fellesbo og deles mellom ektefellene.  På den måten får begge lik pensjon, enten de fortsatt er gift ved pensjonstidspunkt, eller som Kvinnepanelet tar opp, blir skilt.

Dette er spesielt viktig dersom den ene av foreldrene er hjemme en periode med omsorg .  Hvorfor noen velger denne løsningen, enten det er mor eller far, er foreldrenes eget valg. 
Årsakene kan være mange: den ene ektefellens arbeidsforhold, jobbmuligheter, transport, eller rett å slett for å få “AS Familien” til å fungere slik de ønsker. Det er viktig at samfunnet respekterer de valg foreldrene tar.
En annen årsak kan være behov for omsorg og pleie for andre familiemedlemmer. Med mangel på sykehjemsplasser må mange ta seg fri/avstå fra lønnet jobb. 

Deling av pensjonsrettigheter er spesielt viktig for godt voksne kvinner.  Mange av dem hadde ikke noe valg –  barnehageplass var et gode for de få! Jobbmuligheter var heller ikke like gode overalt, og offentlig transport var heller ikke tilpasset et aktivt arbeidsliv.  Bil – en luksus for svært mange.  Tenk også på de ektefeller som sammen bygget opp en bedrift, og der inntekten og pensjonsopptjeningen ble ført på mannen, selv om begges innsats var like viktig!

I prinsippet burde dette være en sak som kan avtales og organiseres mellom foreldrene, men det kan være nødvendig med lovfesting som “ris bak speilet”.  Vi ser i mange saker, bl.a. når det gjelder pappapermisjon, at regulering er til støtte for far for å få tatt ut permisjonen, kanskje særlig i forhold til arbeidsgiver.

Se avisoppslag og debatt bl.a. i Aftenposten, i Bloggen til Tom Staavi, mer i Aftenposten