ble holdt i Molde, og Romsdals Budstikke intervjuet lørdag 23.10. fungerende forbundsleder Grete Nordbæk, og nestleder Eldbjørg Gunnarson.

Vi har fått tillatelse til å legge intervjuet, som ble publisert mandag 25.10.,  på K&Fs hjemmeside.Molde.pdf    PS – 1 faktafeil, men i rett retning – så vi lar det gå!

Mer fra landsmøtet finner du her