Nærmere 30.000 norske kvinner kan være utsatt for seksuell trakassering på jobben. Nå krever Likestillingsdirektøren, LO og Arbeiderpartiet at regjeringen kommer med tiltak mot dette store problemet. Barne-og familieminister Laila Dåvøy vurderer å få kartlagt omfanget av saken, skriver Dagsavisen.

Ifølge avisen har svenske LO gjennomført en omfattende undersøkelse blant sine medlemmer av seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Hele 7,5 prosent av de spurte, eller 60.000 kvinnelige ansatte, oppgir at de er utsatt for for uønsket seksuell oppmerksomhet på jobben.

Det er fra kunder, gjester og pasienter. Det dreier seg i all hovedsak om ansatte i hotell- og restaurantbransjen, detaljhandelen og helse- og omsorgsyrker, skriver Dagsavisen i dag.

Store mørketall 
Forskere og fagforeninger Dagsavisen har vært i kontakt med, er overbevisr om at problemene er like stort her hjemme.

Det innebærer ifølge Dagsavisen at så mange som 30.000 norske kvinner opplever eller har opplevde, det de oppfatter som seksuell trakassering av andre enn sjefer og kolleger på arbeidsplassen.

Forbundsleder Eli Ljunggren i Hotell- og restaurantarbeiderforbundet mener mørketallene er store.

Beskjedent tallmateriale
Norsk tallmateriale om seksuell trakassering er beskjedent. I arbeidsmiljøundersøkelsen Statistisk Sentralbyrå gjorde i 2002, ble det spurt om dette.

Men det fremgår ikke av undersøkelsen om det er sjefer, kolleger eller kunder og pasienter som står bak.

Barne- og familieminister Laila Dåvøy vurderer å få kartlagt hvor mange som opplever å bli utsatt for seksuell trakassering på jobben.

Dåvøy vil ta kontakt med Likestillingsombudet for å sjekke om det er skjedd en forbedring etter at forbudet om seksuell trakassering kom inn i loven i 2001, skriver Dagsavisen.

Kilde: Dagsavisen