Landsmøtet i K&F har sendt følgende resolusjon til myndighetene:

Landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund i Molde 22.-24.10.2010 krever at det gjenopprettes et lager av matkorn for minst 12 måneder.

Et nasjonalt mål etter 2.verdenskrig var å ha kornlager. Dette var for å sikre innbyggerne dersom vi kom i en kritisk situasjon.  Denne posten ble kuttet i Statsbudsjettet for 2003.

Tilstander som vi nå opplever i flere land, og på flere kontinenter, viser at vi ikke må være så naive å tro at en matvarekrise ikke kan skje i Norge.

Vi oppfordrer derfor Regjeringen til å gjenopprette et statlig kontrollert kornlager i Norge.  Dette kan også nyttes av FN som nødhjelp til andre land, som er i krise. Norge har økonomi til dette.

Resolusjonen er sendt til:

Regjeringens budsjettkomitè, Landbruksdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (Forbrukerdepartementet) og ACWW