Av de 900.000 arbeidstakerne her i landet som tjener for lite til å kunne gå av med pensjon ved 62 år etter den nye pensjonsreformen, er to av tre kvinner. Det betyr at dobbelt så mange kvinner som menn er i denne situasjonen. Det viser beregninger Statistisk sentralbyrå (SSB) har utført for Aftenposten, skriver NRK.no

Ifølge NRK er det i beregningene ikke tatt høyde for Pensjonskommisjonens forslag om pensjonspoeng til foreldre som er hjemme med små barn

Menn best ut
Høytlønnede menn best ut Tidligpensjon blir fortrinnsvis for høytlønnede menn, og fagbevegelsen reagerer.

–Å få dette gjennom politisk er helt umulig, sier sjeføkonom Bjørn Tore Stølen i Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS), til NRK. 

Han får støtte av LO-sekretær Per Gunnar Olsen. Begge har sittet i Pensjonskommisjonens råd, men kommisjonen regnet ikke på hvordan forslagene deres ville slå ut.

Ifølge Pensjonskommisjonens kriterier skal de som vil gå av før ordinær pensjonsalder ved 67 år, måttet ha opptjent pensjonsrettigheter tilsvarende en minstepensjon. 

40 års opptjening
Inntekten din gjennom 40 år summeres, og har du tjent 260.000 til 270.000 kroner i snitt i 40 år, har du akkurat opptjent minstepensjon ved fylte 62 år.

Antall år i arbeidslivet spiller i prinsippet ingen rolle, det er totalsummen du har tjent inn som teller. Høytlønnede vil derfor stille friere i forhold til tidlig pensjonerin, skriver NRK.no 

Sjekk din alderspensjon
Nå kan du få en forenklet beregning av din framtidig alderspensjon og se resultatet på skjermen. Trygdeetaten har laget en modell som gir deg mulighet til å foreta en forenklet beregning av din framtidig alderpensjon, opplyser Trygdeetatens.no 

Du kan legge inn forskjellige variabler for å se hvordan dette vil påvirke størrelsen på din framtidige alderspensjon. Modellen tar utgangspunkt i dagens hovedregler, men tar ikke hensyn til din registrerte opptjening i folketrygden.

Resultatet vil derfor avvike noe fra en serviceberegning som du kan bestille over Internett. Du kan også bestille serviceberegningen via servicetelefonen tlf 810 33 810 eller ved å henvende deg direkte til trygdekontoret.

Her kan du lese mer om alderspensjon og beregning av pensjon.

Til forenklet beregning av alderpensjon

Kilde: NRK
Kilde: Trygdeetaten