Skuespilleren Sturla Berg Johansen har nok noe viktig å si – men han kunne formulert seg bedre! Norges Kvinne- og familieforbund tar opp hansken:

”KVINNER BEST EGNET HJEMME”

Dette sier skuespilleren Sturla Berg Johannesen til VG HELG.

Vi tror han forsøker å si noe viktig, han bare ordlegger seg keitete.   
/>Vi velger å lese hans utsagn om likestilling som en observasjon av at ”noe” er galt, og vi tror at dette ”noe” som er galt handler om mangel på likeverd.  />Da snakker vi om likeverd mellom de arbeids-oppgavene som tradisjonelt har vært ivaretatt på forskjellig måte av kjønnene.  />Dette gjenspeiler seg tydelig i dagens arbeidsliv.  />Alle kan i dag se hvordan de tradisjonelle kvinneyrkene undervurderes i lønnsbildet.   />Det er den samme undervurderingen som i alle år har skjedd i forhold til det ulønnede arbeidet, tradisjonelt ivaretatt av kvinner.

Likestilling er et ord som etter hvert mest har handlet om kvinners inntreden på mannens tradisjonelle arena. Tiden er nå moden for verdikamp i stedet for kjønnskamp.  />Det bør handle om å gjenreise likeverdet mellom alle mennesker.  />Og det bør handle om å rette nytt fokus på hvordan vi skal skape et samfunn der tid til omsorg for hverandre får tilbake sin hedersplass.

Tidsklemma er i ferd med å gå ut på dato. Finanskrise og klimakrise bør ses som klare signaler om at tiden er klar for å skifte retning. Forbruksveksten kan ikke fortsette. Den er rett og slett ikke liv laga. Vi må se etter nye løsninger.  />De finnes!

En gang sa vi: ”Mor har gått ut i arbeid, men far har ikke kommet hjem.”  />Vi sa også: ”Aldri har vi hatt så flotte hjem,  />og aldri har vi brukt dem så lite.”  />Mange nærmiljøer ligger nærmest øde på dagtid. Mange småbarnsforeldre er slitne av mangel på tid, og mange små barn har lengre arbeidsdager i barnehagen enn mor og far.

La oss slutte med skyttergravspolitikk og begi oss ut i dialogen. Bare slik kan vi skape en bærekraftig framtid med likeverd og verdighet for alle mennesker.

…………………………………………………………………………………..

Se også kommentarer i Moss avis

og StavangerAvisen