FORBRUKERNE KREVER KLAR TALE – LANDBRUKSMINISTEREN MÅ KOMME MED KLART SVAR I FORHOLD TIL SIKKERHETEN MED TANKE PÅ NORSKPRODUSERT KJØTT
Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) ber nå om et møte med
landbruksministeren snarest mulig for å få klarhet i spørsmål knyttet til
matvaresikkerhet og forbrukernes informasjon. Kveldens uttalelser fra
landbruksminister Bjarne Håkon Hansen har igjen skapt grunnlag for usikkerhet.
Dette kan vi som forbrukerorganisasjon ikke leve med og vi ber derfor om et møte
slik at det er mulig å få fullstendig klarhet.

Vi mottok rett før jul informasjon fra landbruksministeren om at norsk kjøtt var av en slik kvalitet at utenlandske eksperter anså det som unødvendig å innføre restriksjoner i forhold til kugalskap i Norge. Likevel valgte myndighetene etter påtrykk fra forbrukerne, deriblant K&F å sette i verk tiltak.

Når statsråden nå ikke kan anbefale norsk kjøtt, blir mye ubegripelig.

Våre myndigheter har ansvar for at det ikke selges helsefarlig mat i butikkene. Dersom landbruksministeren mener at norskprodusert kjøtt ikke er trygt for forbrukerne – MÅ han som ansvarlig snarest sette i verk tiltak.

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder
Elisabeth Rusdal kontaktes på telefon: 67 51 75 96/ 22 47 83
80.