Direktør Bjørn Skogstad Aamo i Kredittilsynets er så bekymret for husholdningenes lånebelastning, at han over helgen legger frem en spesialrapport om virkningen av fremtidige renteøkninger, skriver Dagens Næringslivs nettutgave, dn.no.

Den svenske Riksbanken har ifølge dn.no allerede satt det svenske folkets boliglån på sin observasjonsliste.

Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo deler bekymringen for låneveksten og han vil førstkommende mandag 1. mars legge frem en spesialundersøkelse for å belyse saken.

Fremtidige renteøkninger
Den tar for seg virkningene av fremtidige renteøkninger og utviklingen i belåningsgraden blant norske boligeiere.

-Vi har gitt uttrykk for at låneveksten over tid kan skape en veldig sårbar situasjon.

Husholdningene har så mye gjeld at det kan bli problemer ved fremtidige renteøkninger, og da kan vi få tilbakegang i boligmarkedet, sier Kredittilsynsdirektøren til dn.no.

Høy belåningsgrad
Denne undersøkelsen presenteres vanligvis på sommeren, men Kredittilsynet vil legge frem undersøkelsen tidligere, trolig på grunn av den spesielle situasjonen med historisk lav rente og sannsynligvis på grunn av høy belåningsgrad hos boligeierne, skriver dn.no

Skogstad Aamo bekrefter overfor dn.no at tilsynet er bekymret for husholdningenes lånebelastning.

-Jada, det er vi. Men jeg vil ikke kommentere saken ytterligere før vi legger frem underesøkelsen mandag 1. mars, sier Bjørn Skogstad Aamo til dn.no.

Kilde: Dagens Næringsliv