Resolusjon fra landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund 20.-22. oktober 2006:

MAT- OG HELSEFAGET I GRUNNSKOLEN

FOREBYGGING AV FRAMTIDENS HELSEPROBLEMER

Ernæring er viktig for menneskers helse.
I Norge ser vi nå en skremmende utvikling i forhold til feilernæring hos barn, fedmeproblematikk og en drastisk økning i antall diabetes-tilfeller.

Kunnskap om kosthold og praktisk opplæring i riktig tilberedning av sunn og næringsrik mat er viktig for å stanse denne utviklingen.

Riktig ernæring er også viktig as evne til å lære!

Norges Kvinne- og familieforbund ønsker en økt satsning og styrking av heimkunnskapsundervisningen i den norske skolen. Dette er en billig forsikring og viktig forebygging av framtidige helseproblemer i befolkningen.