debatteres stadig.
Til Finansministerens utspill i Dagbladet 11.8.08, hadde K&F følgende kommentar:

Bevar kontantstøtten!

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) er rystet over Finansministerens oppsmuldring av midler tilgodesett småbarna.

Ved å fjerne kontantstøtten tar man samtidig bort den enkelte families mulighet til å foreta egne valg. Mange mødre og et økende antall fedre fortjener respekt for sine valg når det gjelder omsorg for egne barn.

Ikke alle foreldre kan bruke barnehage. Rett til barnehage betyr ikke plikt til barnehage!

Alle barn fortjener lik behandling når det gjelder statlige overføringer. Dette var et av hovedargumentene da K&F arbeidet for innføring av kontantstøtten.

K&F respekterer den enkeltes valg. Forutsigbarhet for småbarna er viktig og nødvendig.

Derfor vil K&F beholde og øke kontantstøtten.

………………………..
Se mer om Kontantstøtte-debatten på medlemsinfo-sidene, Nyhetsbrev.