Kampanjen “Ja til kontantstøtten” som ble startet i 2009, samlet flere tusen underskrifter via Facebook og på lister i ulike lokalmiljø.

Ved årsskiftet ble de alle sendt til Statsministerens kontor, med dette følgebrevet:

“Før stortingsvalget 2009 gjennomførte Norges Kvinne- og familieforbund, sammen med Hjemmemamma.com, en undeskriftskampanje.  Foranledningen var bekymring knyttet til usikkerheten omkring kontantstøttens framtid.

Aksjonen ble avsluttet da det ble klart at regjeringen valgte å videreføre kontantstøtten.  Vi føler en stor lettelse over denne avgjørelsen, og håper at kontantstøtten, også i framtiden, vil være et supplement til full barnehagedekning.

Vi ønsker at familiene skal ha mulighet til å velge omsorgsform for  egne barn.  Tiltak for å motvirke uønskede utslag i forhold til særskilte befolkningsgrupper må rettes direkte mot de gruppene dette gjelder.”

Her er K&Fs brev og svarbrevet fra Statsministerens kontor: SKMBT_C45110020510170.pdf