Kontantstøtten gir foreldre valgfrihet

Kontantstøtten har gitt småbarnsforeldre her i landet en unik valgfrihet. De kan enten ta imot en økonomisk kompensasjon for at de ikke satser på barnehage eller de kan velge barnehageplass til sine mindreårige. Vi er derfor ikke overrasket over at samarbeidet mellom sentrumspartiene kan rakne ettersom familieøkonomi og nye barnehagemodeller er satstingsområder til flere partier fram mot stortingsvalget.

kontantstøtten ettersom hele 85 Sentrumsregjeringens egen hjertesak kan bli en brannfakkel i valgkampen foran neste stortingsperiode. Dette fordi familieøkonomi og nye barnehagemodeller er satsingsområdet til flere partier fram mot stortingsvalget

Kontantstøtten gir småbarnsforeldre her i landet en unik valgfrihet. De kan enten ta imot en økonomisk kompensasjon for at de ikke satser på barnehage eller de kan velge barnehageplass til sine mindreårige. Kontantstøtten ivaretar også rettighetene til yrkesaktive foreldre med kveldsarbeid, natt- og helgearbeid som ikke kan benytte barnehagetilbudet.

Det mener forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F). Hun vil kjempe for å beholde kontantstøtten og ønsker kontakt med småbarnsforeldre via Internett i forbindelse med forbundets ”Kontantstøtteaksjon 2001”.

-Når hele 85 000 familier velger å ta ut kontantstøtte i stedet for statstilskudd til en heldags barnehageplass, er det et tydelig signal på at foreldre ønsker valgfrihet og løsninger som er skreddesydde i forhold til familiens hverdag, øke småbarnsforeldre valgmuligheter i barneomsorgen, sier Rusdal.

Bedre økonomi
Kontantstøtten fører også til mindre klasseskille her i landet. En evaluering av kontantstøttereformen Norges Forskningsråd har gjennomført, viser at familier som mottar kontantstøtte, har gjennomsnittlig 90.000 kroner lavere familieinnntekt enn familier med barn i barnehage. Kontantstøtten har ikke minst gitt mange innvandrefamilier bedre økonomi.