15 kinesiske kvinner fra China Women Union besøker torsdag 7. februar Norges Kvinne- og familieforbunds hovedkontor i Oslo, for å høre om likestilling i familien, kvinnepolitikk, organisasjonsutvikling, politisk deltakelse og påvirkning. Familien som forbruker er også i fokus.
Det er et tettpakket program som møter de kinesiske kvinnene. Foruten
kjente turistmål i Oslo, vil den kinesiske delegasjonen avslutte sitt besøk med
en diskusjon omkring temaet ”Kvinners deltakelse i politiske og sosiale
utviklingsprosesser i vårt samfunn.” Tidligere forbundsleder i Norges Kvinne- og
Familieforbund, Ingunn Birkeland, vil være foredragsholder.

Kineserne har vist stor interesse for Norges Kvinne- og familieforbunds arbeid innen likestilling, familiepolitikk, forbrukerrettigheter, Lov om omsorgslønn, kontantstøtte og internasjonalt samarbeid.

For mer informasjon kan følgende kontaktes:
Forbundsleder Bjarnhild Hodneland. tlf. 55 18 64 93, mob. 92 89 31 55,
Informasjonsleder Wenche Solberg-Hansen, 22 47 83 80 eller direktelinje, 22 47
83 89, mob. 91 77 25 85