Resolusjon fra landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund 20.-22. oktober 2006:

JORDMOR DER MOR BOR

Dessverre ser vi at jordmorstillinger reduseres eller samordnes bort.  Dette rammer fødende og gravide kvinner på en måte som vi finner uakseptabel.

Jordmødre er spesialutdannet for å gi veiledning til svangre kvinner og kvinner som har født og til å ta imot barna våre når de kommer til verden.

Norges Kvinne- og familieforbund ønsker like rettigheter for alle kvinner i Norge.

Styrk jordmortjenesten i kommunene!

Vi krever jordmor der mor bor!