Internett er blitt viktigere enn avis når folk skal kjøpe bolig. Boligselgere kan spare tusenvis av kroner på å bruke Internett. En undersøkelse viser at aldersgruppen 25-39 år bruker Internett som den viktigste arenaen når folk skal lete etter ny bolig, skriver NTB.

–Boligselgere vil spare tusenvis av kroner fordi mange heretter kan satse kun på Internett. Mange vil også spare fordi boligannonser i avis vil bli billigere, sier adm. direktør Geir Hantveit i Krogsveen AS.

Nesten halvparten mener Internett er viktigst, viser undersøkelsen. Internett har uansett aldersgruppe, passert avisene som den viktigste kilden.

Meglerundersøkelse
Undersøkelsen er gjennomført av Infact på oppdrag fra eiendomsmegler Krogsveen AS. Undersøkelsen er gjort blant 1006 respondenter, og er landsrepresentativ. skriver NTB i en pressemelding. 

–Med denne undersøkelsen har Internett vunnet en svært viktig seier over aviser som arena for boligkjøp. Når aldersgruppen 25-39 år er vunnet, og befolkningen i Oslo faktisk har forlatt Aftenposten som viktigste arena for boligkjøp, er det bare et tidsspørsmål før seieren er total, påstår adm. direktør Geir Hantveit i Krogsveen AS.

Nettet viktigst
Hovedfunnene fra undersøkelsen er følgende: I den viktige aldersgruppen 25-39 år svarer 45 prosent at nettet er viktigst, mens 34 prosent sier avisannonser.

I Oslo oppgir hele 60 prosent at Internett er viktigste kilde når de skal kjøpe seg bolig, mens bare 22 prosent i hovedstaden sier avisannonsene er viktigst.  

I andre regioner i landet leder fortsatt avis, men ledelsen er liten og den minker, skal vi tro Infackt-undersøkelsenminkende.

Selger hus på Internett
For hele befolkningen sier 29 prosent at Internett er viktigste kilde, mens 39 prosent avis. 11 prosent av befolkningen mener direkte søk hos megler er viktigst. Undersøkelsen stemmer godt overens med Krogsveens egen erfaring:

Stadig flere opplever at hus er solgt før første avisannonse er rykket inn, og stadig flere dropper avis for kun å satse på Internett.

Det er også interessant å se at hver tiende opplever det å besøke den lokale eiendomsmegleren som det viktigste søkestedet. Hantveit er overbevist om at resten av landet kommer etter Oslo, og nettet vil om kort tid være viktigere enn avisannonsene i alle regioner.

–Å gå fra viktigste til nest viktigste kanal innebærer for avisene betydelig tapte inntekter. Min spådom er at dette naturlig vil føre til billigere boligannonser i avisene, sier Hantveit til NTB.

Kilde: NTB