Internasjonalt utvalg i samarbeid med beredskapsutvalget planlegger et seminar 15. og 16. november i år. Tema for seminaret vil være «Kvinner og barn i krig og konflikt».

Internasjonalt beredskapsseminar november 2019

Program seminar november 2019

Påmeldingsskjema seminar november 2019