Landsstyret i Norges Kvinne- og familieforbund samlet til møte 24. – 25. mars 2001 på Fornebu oppfordrer politikerne om å la kontantstøtten være slik den er.
Ordningen benyttes i dag av tett innpå 85.000 småbarnsforeldre, som har
krav på respekt for de valg de har gjort med tanke på egne barns hverdag.

Fra den dag kontantstøtten ble vedtatt har politikere til stadighet uttalt at de ønsker å avskaffe ordningen snarest mulig. Det gjør at mange ikke har våget å satse 100 prosent på ordningen.

Vi mangler fleksibilitet i dagens barnehagetilbud, hvilket medfører at noen foreldre opplever å bli ”presset” til å benytte mer barnehage enn det de i realiteten har behov for.

Vi oppfordrer kontantstøttetilhengerne på Stortinget om å holde fast ved ordningen og gi sine bidrag til at ordningen opprettholdes på dagens nivå. Ulike nye utspill fra kontantstøttens politiske tilhengere er med på å svekke mulighetene for at ordningen fortsatt skal bestå.

Norges Kvinne- og familieforbunds ”Kontantstøtteaksjonen 2001” fortsetter og vi oppfordrer alle til å bli med på aksjonen som finnes på forbundets hjemmeside, adresse www.nkff.no

For ytterliglere kommentarer kan forbundsleder
Elisabeth Rusdal kontaktes på telefon: 67 51 75 96 eller mobil: 91 32 81 64,
eller presseansvarlig Wenche Solberg-Hansen på telefon: 22 47 83 89 (direkte
jobb) 21 91 30 84 (privat), eller mobil: 91 77 25 84