Hvorfor har helseministeren slikt hastverk? Endringer av forskrifter for HPV-test har høringsfrist 21. juni 2011, og endringene skal gjelde fra 1.juli, også i år!

Forbundsleder Elisabeth Rusdal har i dag sendt ut følgende pressemelding:

Hvorfor har helseministeren slikt hastverk? Driver hun et spill for galleriet?/>

 

”Det er sendt ut forslag til endring av forskriften for refusjon av HPV-test. Høringsfristen er 21.juni og endringene skal tre i kraft fra 1.juli. Sett i lys av den korte tiden fra høringsfristens utløp og til de nye forskriftene skal tre i kraft, gir det grunnlag for å oppleve at høringen som nå gjennomføres er et spill for galleriet”, uttaler forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.  

Det er med stor undring vi konstaterer at ting haster i Helse- og omsorgsdepartementet. Ikke alltid er det slik der. Men hastverk har statsråden når endringer i forskriften for refusjon av HPV-test skal gjennomføres. Riktignok har det vært ett forsøk siden 2005 der en evaluering etter endt forsøk skulle utarbeides. Den evalueringen har vært lovet flere ganger, senest i midten av mars. Intet har skjedd – evalueringen er ikke kommet.
Derimot er forslaget til endring av forskriften for refusjon av HPV-test sendt ut på høring med høringsfrist 21.juni i år, og endringene skal gjelde fra 1.juli også i år! />

Hvorfor er det ikke samme hastverk når det gjelder å få ferdig evalueringen av forsøkene slik at man har et solid grunnlag for å se på hvilke endringer som skal foretas? Fra internasjonale fagmiljøer finnes det forskning som sier at de testene vi bruker i Norge i dag er likeverdige totalt sett. Hvorfor kan vi da ikke bare lage forskrifter for refusjon som opprettholder det som i dag praktiseres? Hvorfor skal vi endre?  

En del sykehus bruker i dag en test som statsråden ikke lenger vil skal benyttes. Hun og hennes fagfolk ønsker kun en annen test? Hvorfor? I andre land, deriblant Danmark benyttes test som vi i Norge etter statsrådens ønske ikke skal benytte. Erfaringene fra Danmark viser at testen avdekker det den skal og den er faktisk mer kostnadseffektiv.

Når flere av landets spesialister bruker og har et ønske om å benytte den testen de i dag bruker, hvorfor skal statsråden da nekte dem dette?  

”Sett i lys av den korte tiden fra høringsfristens utløp og til de nye forskriftene skal tre i kraft, gir det grunnlag for å oppleve at høringen som nå gjennomføres er et spill for galleriet. Vi lurer faktisk på hva som er motivet i denne saken for slike raske endringer og vi lurer på hvorfor ikke det brukes tilsvarende hast og press for å få ferdigstilt evalueringen av forsøksperioden? Kan det være at evalueringen vil gi et svar som ikke passer med statsrådens endringsforslag? Vi vet ikke – men finner det hele meget forunderlig”, avslutter Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund.

 

For ytterligere informasjon og kommentarer kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164