I morgen mottar landbruksminister Lars Sponheim, fiskeriminister Sven Ludvigsen og politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet Ruth Stenersen, rapporten om fremtidens matvaremarked.

Matmarkedet i Norge har vært diskusjonstema for de Matpolitiske forbrukerpanelene og i morgen legger forbrukerpanelene frem rapporten om hva som skal til for å tekkes forbukerne i fremtiden.

Deltakerne i forbukerpanelene har diskutert hva slags mat det er viktig å finne i norske butikker i fremtiden.

Hvilken interesse er det for alternative salgskanaler og hva bør norske matvareprodusenter gjøre i en stadig sterkere internasjonal konkurransesituasjon?

Kjeder begrenser mangfoldet
Forrige runde av matpanelene viste at forbrukerne vil ha produkter med særpreg. Forbrukerne vil også ha friheten til å kunne velge lokalprodusert mat og til å kunne velge mellom ulike smaker og kvaliteter.

Forbrukerpanelene mente landbruksbrukssamvirket og de store butikk-kjedene går fremst i å begrense mangfoldet.

Hovedmålet  for mat- og landbrukspolitikken er å såkre trygge matvarer og fremme mangfoldet og hensynet til forbrukerne.

Trygge matvarer
Det er viktig å opprettholde den gode tilliten til norsk matproduksjon og gi rammer som kan øke verdiskapningen.

Forbrukerne er opptatt av hvordan maten blir produsert, foreldlet og omsatt. Ønskene og valgene til forbrukerne er med på å påvirke utformingen av matpolitikken.

Bedre informasjon og merking av produktene blir stadig viktigere. Lurer du på hva matvarene innholder?

Sukkerinnhold
I fremtiden kan butikkene ha innstallert et apparat som kan fortelle deg om sukker og syre, modningsgrad på epler, vanninnhold og mer til før du bestemmer deg for å kjøpe, skriver Aftenposten.

Matforsk på Ås har utviklet instrumenter som kan fortelle det meste om matvaren, uten at det påføres en skramme.

-Hvis forbrukeren vil og industrien ønsker å følge opp, er det fullt mulig å utvikle prototyper for butikk, sier forsker Jens Petter Wold til Aftenposten.

Imorgen er det fremtidens matpolitikk og hva slags mat forbrukerne savner i butikkene, som blir tema i rapporten.

Kilde: Forbrukerrådet

Kilde: Landbruksdepartementet